hun language magyar
eng language english
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fencon.hu - Fidlóczky Anna referenciái
Mott MacDonald Hong Kong Limited
Környezetvédelmi tanácsadó
A Hongkongi Nemzetközi Repülőtér hármas számú kifutópálya rendszerrel történő bővítése, Hong Kong – A könyezeti hatásvizsgálatának részeként egy teljes évet felölelő avifaunisztikai felmérés valamint keleti púpos delfin (Sousa chinensis) monitoring feladatok elvégzése. A tanulmány része annak az átfogó tervezésnek, melynek célja, hogy összehasonlítsa a feltárt repülőtér bővítési lehetőségeket és ezáltal elősegítse a legjobb fejlesztési alternatíva kiválasztását.
Környezeti hatásvizsgálat az Ocean Park stratégiai célú bővítéshez, Hong Kong – A fejlesztés célja egy olyan Aqua Park létrehozása a vidámpark területén, amellyel növelhető annak vonzereje és ezáltal biztosítható a park hosszútávú működésének fenntarthatósága. Az ökológiai terepi felmérések azokra a park területén található szárazfüldi és vízi állatfajokra terjedtek ki amelyek közvetve vagy közvetlenül érintettek a tervezett fejlesztés által.
Műszaki megvalósíthatósági tanulmány lakóingatlan fejlesztéshez, Kong Nga Po, Új Territoriumok, Hong Kong – A megvalósíthatósági tanulmány célja a lakosság a közép-és hosszú távú lakhatási problémainak megoldását szolgáló, 1200 lakást magában foglaló lakóegyüttes fejlesztési területen történő legoptimálisabb kialakítási módjának megtalálása. Felelős a projekthez szükséges előzetes környezeti vizsgálat koordinálásáért, a tervező csapattal illetve alvállalkozókkal folytatott egyeztetés mellett.
A Tsung Yuen település csatornarendszerének fejlesztéséhez készített ‘Felülvizsgálati, Tervezési és Pályázati Dokumentáció’ környezetvédelmi felülvizsgálata, Hong Kong
A projekt a "Csatornarendszer feljesztés az Északi Új Territoriumokban - B tervcsomag" keretében megvalósuló, összesen 16 csatornaszakasz felülvizsgálatát, tervezési és építési munkáiak elvégzését tartalmazza. A fejlesztéshez kapcsolódó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítése, a tervező- illetve környezetvédelmi csapat részfeladatainak koordinálása.
Angol Iskolák Alapítvány Munkabiztonsági és Egészségvédelmi Tervének kidolgozása, Hong Kong – Iskolaspecifikus Munkabiztonsági és Egészségvédelmi kézikönyv kidolgozása két kísérleti (alsó-illetve felső tagozatos) iskola számára. Részvétel az említett iskolák munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági eljárásainak kidolgozásában, hatékony kommunikációs, konzultációs mechanizmusok kialakításában illetve a munkabiztonsági és egészségvédelmi dokumentálás eszközeinek kidolgozásában.
Masinloc Hőerőmű bővítés, Fülöp-szigetek - Független környezetvédelmi tanácsadás a Fülöp-szigeteki 600MW teljesítményű széntüzelésű hőerőmű egy további 600MW-os széntüzelésű erőműblokkal történő bővítéséhez. Eltérés-elemzés készítése (gap analysis) a környezeti és társadalmi felülvizsgálat részeként annak vizsgálatára, hogy a projekt megfelel-e az Equatori alapelvek illetve az IFC (Nemzetközi Pénzügyi Társaság) teljesítményértékelési előírásainak.
Umbulan vízellátást célzó köz-és magánszféra közötti partnerség (PPP), Indonézia – A Nemzetközi Pénzügyi Társaságnak (IFC) nyújtott technikai támogatás egy technikailag megvalósítható, környezetileg fenntartható és pénzügyileg megtérülő hosszú távú, tömeges vízellátást szolgáló köz-és magánszféra közötti partnerség (PPP) kidolgozásában öt állami víziközmű vállalat kiszolgálására Kelet-Jávában.
Konyhai olajfogó berendezésekből kikerülő hulladékok kezelési stratégiája, Hong Kong – A West Kowloon-i Hulladékkezelő állomás, amely jelenleg a konyhai olajfogókból kikerülő hulladékokat kezeli az országban, kapacitása határán üzemel. A Környezetvédelmi Minisztérium ezert megrendelt egy olyan tanulmanyt, amely előrejelzi a olajfogó berendezésekből kikerülő hulladékokok mennyiségét a következő 5-15 évre, a víztartalom csökkentésének szempontjából megvizsgálja a használatban lévő olajfogó berendezések kialakításának, illetve a hulladék begyűjtés átalakításának lehetséges módjait, illetve javaslatot tesz a rövid, közép-és hosszú távú kezelési stratégiákra amelyek megoldást nyújthatnak a kapacitásbeli problémakra.
Szerveshulladék feldolgozó üzem létes, II. ütem, Megvalósíthatósági tanulmány, Hong Kong - A fejlesztés célja egy olyan üzem létrehozása, amely begyűjti, fogadja, illetve feldolgozza a kereskedelmi és ipari létesítményekben, illetve intézményekben keletkező szerves hulladékokat, ezzel csökkentve a hulladéklerakók terhelését valamint a lerakókba történő elhelyezés negatív környezeti hatásait. A megbízás célja az üzembe érkező szerves anyagok potenciális forrásainak és mennyiségének feltárása valamint a megfelelő begyűjtési illetve szállítási módok kidolgozása.
Mott MacDonald Limited, Egyesült Királyság
Környezetvédelmi és vízügyi részleg, Cambridge
Környezetvédelmi tanácsadó
Geológiai -környezetvédelmi tanulmány készítés az elsham vízkezelő művek kapacitásbővítéséhez, Anglian Water Services Ltd., Egyesült Királyság – Az elshami vízkezelő művek kapacitásbővítéséhez kapcsolódó feladatok geológiai illetve környezeti hatasait vizsgaló tanulmány elkészítése. A tanulmány részét képezte talajszennyezettség vizsgálat a potenciális szennyezettségből adódó fejlesztési problémák azonosítására.
Chertsy szennyvíztisztító mű kapacitásbővítésének tájvédelmi-és vizuális hatásvizsgálata, Thames Water Utilities Ltd., Egyesült Királyság - A vizsgálat célja volt, hogy bamutassa a tervezési terület táji- es vizuális jellegét és ez alapjan vizsgálja valamint értekelje a tervezett fejlesztésekből adódó táji és vizuális hatásokat.
MOTT MACDONALD MAGYARORSZÁG
Környezetvédelmi tanácsadó
Szivattyús energiatározó rendszer létesítése – Előzetes környezeti hatásvizsgálat 4 lehetséges tározó helyszín vizsgálatára.
M8 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út bővítése – Körmend-kelet (M8-86. sz utak csomópontja) - osztrák országhatár közötti, kb. 60 km-es szakaszon – a nyomvonalváltozatokra az előzetes konzultációs kérelem majd pedig a részletes hatásvizsgálat során a tájvédelmi munkarészének elkészítése.
M9 gyorsforgalmi út bővítése – A gyorsforgalmi út Szekszárd – Bonyhád, Bonyhád – Dombóvár és Dombóvár – Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakaszának előzetes vizsgálati dokumentációjának tájvédelmi munkarészének elkészítése.
Biofinomító üzem létesítés, Balatonfűzfő – Projekt menedzserként felelős a Balatonfűzfőn megvalósuló biofinomító üzem környezeti hatástanulmányának és egységes környezethasználati engedélykérelmének illetve, a biofinomító üzemhez kapcsolódó biogáz üzem előzetes vizsgálati (EVD) dokumentációjának elkészítéséért.
Biomassza erőmű, Szerencs – Részvétel a 49MWe szalma-tüzelésű biomassza-erőmű környezeti megfelelőségi vizsgálatában. A munkának része volt a környezetvédelmi, illetve IPPC követelményeinek való megfelelés vizsgálata.
Biomassza erőmű, Szakoly – Részvétel az újonnan létesítendő 20MWe tiszta faapríték tüzelésű biomassza-erőmű műszaki és környezetvédelmi átvilágításában.
Fővárosi hulladékgazdálkodási terv – A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv aktualizálása és Kiegészítő Hulladékgazdálkodási Terv készítése a 2009-2010-ig szóló időszakra, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálat tematikájának összeállítása. Ezen felül projekt menedzserként a teljes projekt koordinálása.
Nyíregyháza város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése – a szennyvízhálózat bővítés környezeti hatásainak megállapításához szükséges „screening” dokumentáció elkészítése.
Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Program, hulladéklerakók rekultivációs célú felülvizsgálata – A projekt során 50 hulladéklerakó helyszíni ellenőrzésére került sor, melynek célja a hulladéklerakó valódi állapotának rekultivációs tervekkel történő összehasonlítása volt, a jelentős eltérések kiküszöbölésére.
Budapesti Központi szennyvíztisztító telep átalakítási munkálatai, Előzetes Környezeti Menedzsment terv készítés – Olyan előzetes környezetvédelmi terv készítése, amely meghatározza azokat a várható környezeti hatásokat, amelyekre az építési munkálatok során számítani lehet, valamint kezelésük lehetséges módjait.
Budapesti 4-es Metró – Környezetvédelmi terv és környezetvédelmi oktatási terv készítése, környezetvédelmi tanácsadás, hatósági kapcsolattartás, környezetvédelmi előírások teljesítésének ellenőrzése.
Szőreg Biztonsági Földgáztározó környezetvédelmi felülvizsgálata – A Földgáztároló létesítményének környezetvédelmi felülvizsgálata során a magyarországi környezetvédelmi jogi szabályozásnak és törvényeknek való megfelelés, illetve a nemzetközi Equator Principles-ben (EP) megfogalmazott környezetvédelmi irányelveknek és kapcsolódó ajánlásoknak való megfelelés vizsgálata.
FE-GROUP INVEST Zrt.
Project koordinátor
Országos szintű hulladékgazdálkodási tervezési feladatokban való részvétel (Országos Környezetvédelmi Tanács anyagok, Hulladékpolitikai Bizottsági munkaanyagok véleményezése, tárgyalási anyagok előkészítése)
Különböző hulladéktípusok hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése, másodnyersanyagok további hasznosításra történő átadásának megszervezése
Újrahasznosítási kapacitás növeléséhez kapcsolódó beruházási projektek koordinálása
LAO-SVÉD Felföldi Mezőgazdasági és Erdészeti Kutatási Program
(NAFRI - LSUARFP), Phonxai Tartomány, Laosz
Az észak-laoszi Phonxai tartományban található Nam Pa folyó egyszerűsített környezeti vizsgálata, amely a különböző halfajok vizsgálatát, az egyes halászati technikák megismerését és az egyes módszerek hatásainak vizsgálata a folyó halállományára tűzte ki célul, valamint annak vizsgálatát, hogy a terület gazdasági fejlődése milyen hatással van a folyó halpopulációira. A tanulmányról bővebben itt olvashat.