hun language magyar
eng language english
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fencon.hu - Fidlóczky Anna referenciái
Több mint 13 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem a környezetvédelmi tervezés, környezeti hatástanulmány készítés, hulladék újrahasznosítás tervezés, projektvezetés és felülvizsgálat területén. Számos területen (úgy, mint infrastruktúra fejlesztés, komplex beruházások tervezése, energetika, megújuló energiaforrások, valamint hulladék újrahasznosítás) vettem részt tanulmányok készítésében, illetve projektek irányításában. Hulladékgazdálkodás területén, rövid, közép- és hosszú távú hulladékgazdálkodási stratégiák kidolgozásában, felülvizsgálatok elvégzésében, valamint beruházásokhoz kapcsolódó hulladékkezelési infrastruktúra tervezésben szereztem tapasztalatot.

Projektmenedzserként biztosítottam, hogy a projektek a legmagasabb színvonalon, az adott időkereten és költségvetés keretein belül valósuljanak meg, az erőforrások hatékony megszervezésével. Célom, a projektek sikeres megvalósítása, a projektben résztvevő felek elvárásainak szem előtt tartása mellett.

Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Ázsiában és a Közel-Keleten szereztem gyakorlati tapasztalatot.
Közel-Kelet Dubai Creek Harbour, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok – Környezetvédelmi tanácsadás egy 10,5 millió m2 területen megvalósuló lakóingatlanokat, bevásárlóközpontot, éttermeket és hotelt magában foglaló megaprojektben. Havi rendszerességű környezeti monitoring és audit jelentések készítése Dubai önkormányzata számára, valami havi rendszerességgel előrehaladási jelentések összeállítása a megbízó részére.

Luxusautó bemutatóterem és lakóingatlan-fejlesztés, környezeti hatásvizsgálat, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok - Környezeti hatásvizsgálat az egyik luxusautó-márka által megrendelt kiemelt projekt számára, amelynek célja a környezetvédelmi engedély megszerzése egy autószalont, 30 szintes, exkluzív rezidenciákat, irodákat, szolgáltató egységeket, parkosított pódium- és uszodaszintet magába foglaló projekt számára. Tekintettel a Dubai Creek és a Ras Al Khor Ramsari terület közelségére, különös figyelmet kellett fordítani a vízminőségre gyakorolt negatív hatások elkerülésére, valamint a madarak vándorlási viselkedésének és repülési útvonalának vizsgálatára.

King Abdullah pénzügyi negyed 8. számú körzetének fejlesztése, környezetállapot értékelés, Szaúdi Arábia – King Abdullah pénzügyi negyed fejlesztés célja egy új központi üzleti negyed létrehozása Riyadh-ban. Környezetállapot értékelés (az ASTM E 1527-13 szabvány előírása szerint) a projekt helyszínén található veszélyes anyagok vagy szennyeződések jelenlétének azonosítására, illetve az építési munkálatok megkezdése előtt szükséges esetleges kármentesítési feladatok meghatározására.

Khasab független vízügyi projekt, előzetes környezeti hatásvizsgálat, Omán - Előzetes környezeti hatásvizsgálat készítése az Ománi Elektromos- és Vízművek számára a pályáztatási folyamat támogatására, mely a projekt magánszektor által történő megvalósítását és működtetését célozta. Az előzetes környezeti értékelés célja volt továbbá a projekt megvalósításához szükséges környezetvédelmi engedély megszerzésének megalapozása is.

Ázsia A Hongkongi Nemzetközi Repülőtér hármas számú kifutópálya rendszerrel történő bővítése, környezeti hatásvizsgálat, Hong Kong – A környezeti hatásvizsgálat részeként egy teljes évet felölelő avifaunisztikai felmérés, valamint keleti púpos delfin (Sousa chinensis) monitoring feladatok elvégzése. A tanulmány része volt annak az átfogó tervezésnek, melynek célja, hogy összehasonlítsa a feltárt repülőtér bővítési lehetőségeket és ezáltal elősegítse a legjobb fejlesztési alternatíva kiválasztását.

Ocean Park stratégiai célú bővítése, környezeti hatásvizsgálat, Hong Kong – A fejlesztés célja egy olyan vízi vidámpark létrehozása a meglévő vidámpark területén, amellyel növelhető a park vonzereje és ezáltal biztosítható a hosszútávú működés fenntarthatósága. Az ökológiai terepi felmérések a park területén található szárazföldi és vízi állatfajokra vonatkozóan, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintettek a tervezett fejlesztés által.

Egyesült Királyság Elsham-i vízkezelő mű kapacitásbővítése, geológiai-környezetvédelmi tanulmány, Egyesült Királyság – Az elshami vízkezelő mű kapacitásbővítéséhez kapcsolódó feladatok geológiai, illetve környezeti hatásait vizsgaló tanulmány elkészítése. A tanulmány részét képezte talajszennyezettség vizsgálat a potenciális szennyezettségből adódó fejlesztési problémák azonosítására.

Chertsy szennyvíztisztító mű kapacitásbővítése, tájvédelmi-és vizuális hatásvizsgálat, Egyesült Királyság - A vizsgálat célja volt, hogy bemutassa a tervezési terület táji- es vizuális jellegét és ez alapján vizsgálja, valamint értékelje a tervezett fejlesztésekből adódó tájvédelmi és vizuális hatásokat.

Magyarország Szivattyús energiatározó rendszer létesítése – Előzetes környezeti hatásvizsgálat 4 lehetséges tározó helyszín vizsgálatára.

M8 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út bővítése – Körmend-kelet (M8-86. számú utak csomópontja) - osztrák országhatár közötti 60 km-es szakaszon a nyomvonalváltozatokra előzetes konzultációs kérelem majd a részletes hatásvizsgálat elkészítése.

M9 gyorsforgalmi út bővítése – A gyorsforgalmi út Szekszárd – Bonyhád, Bonyhád – Dombóvár és Dombóvár – Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakaszának előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése.

Szőreg Biztonsági Földgáztározó környezetvédelmi felülvizsgálata – A Földgáztároló létesítményének környezetvédelmi felülvizsgálata során a magyarországi környezetvédelmi jogi szabályozásnak és törvényeknek való megfelelés, illetve a nemzetközi Equator Principles-ben (pénzügyi intézmények által elfogadott kockázatkezelési keretrendszer) megfogalmazott környezetvédelmi irányelveknek és kapcsolódó ajánlásoknak való megfelelés vizsgálata.

Biofinomító üzem létesítés, Balatonfűzfő – Projektmenedzserként felelős a Balatonfűzfőn megvalósuló biofinomító üzem környezeti hatástanulmányának és egységes környezethasználati engedélykérelmének, illetve a biofinomító üzemhez kapcsolódó biogáz üzem előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítéséért.

Biomassza erőmű, Szerencs – Részvétel a 49MWe szalma-tüzelésű biomassza-erőmű környezeti megfelelőségi vizsgálatában. A projekt része volt a környezetvédelmi, illetve IPPC követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Biomassza erőmű, Szakoly – Részvétel az újonnan létesítendő 20MWe tiszta faapríték tüzelésű biomassza-erőmű műszaki és környezetvédelmi átvilágításában.

Budapesti 4-es Metró – Környezetvédelmi terv és környezetvédelmi oktatási terv készítése, környezetvédelmi tanácsadás, hatósági kapcsolattartás, környezetvédelmi előírások teljesítésének ellenőrzése.

Nyíregyháza város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése – A szennyvízhálózat bővítés környezeti hatásainak megállapításához szükséges „screening” dokumentáció elkészítése.

Budapesti Központi szennyvíztisztító telep átalakítási munkálatai, előzetes környezeti menedzsment terv készítés – Előzetes környezetvédelmi terv készítése, amely meghatározza azokat a várható környezeti hatásokat, amelyekre az építési munkálatok során számítani lehet, valamint kezelésük lehetséges módjait.
Közel-Kelet Hulladékkezelési tanácsadás, Masdar City Campus, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirátusok - A hulladék kezelésének, begyűjtésének, tárolásának és ártalmatlanításának stratégiája a projekt által megcélzott LEED Platinum és Estidama PBRS Pearl Rating System (Pearl Rating 4) szerinti megtervezése. A projekt részeként irodák kerülnek kialakításra prémium technológiai vállalatoknak, közepes méretű és induló vállalkozásoknak, valamint éttermek, kávézók és kiskereskedelmi egységek is helyet kapnak a létesítményben.

Lakóingatlan és szállodakomplexum fejlesztéshez kapcsolódó hulladékkezelési tanácsadás, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirátusok – Stratégia készítése a hulladékok kezelésére, gyűjtésére, tárolására és ártalmatlanítására az elsőszámú fejlesztési ütemre (Plot 1), amely lakónegyedekből, egy központi városi térből, üzlethelyiségekből, és két szállodából áll, valamint a második ütemre (Plot 3), amely 2 lakóépületet foglal magában, üzletekkel, éttermekkel és kávézókkal.

King Abdullah pénzügyi negyed épületeinek hulladékgazdálkodási felülvizsgálata, Szaúdi Arábia – A Riyadh-i King Abdullah pénzügyi negyedben található, 5 már meglévő épület hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata a szaúdi építési szabályzat, a nemzetközi építési szabályzat és más releváns nemzetközi szabvány, köztük az 5906-2005 brit szabványt, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatos legjobb gyakorlat alapján. A felülvizsgálat a rendszer funkcionalitásának vizsgálatát, illetve a fejlesztés által megcélzott LEED tanúsítvánnyal kapcsolatos követelményeknek való megfelelést is magában foglalta.

Hulladékgazdálkodási stratégia, Egyesült Arab Emirátusok – Tanácsadás a 2040-ig terjedő, új szilárd hulladékkezelési stratégia elkészítéséhez az Északi-Emirátusok egyikében. A tanulmány magába foglalta a különböző hulladéktípusok meghatározását, a meglévő, kapacitás határán működő hulladéklerakó bezárásának és rekultivációjának tervét és egy stratégiai iparihulladék csökkentési tanulmányt.

Ázsia Kórházi hulladékgazdálkodási stratégia, Karachi, Pakisztán - Hulladékgazdálkodási tanácsadás egy újonnan létesítendő kórházi szárny és a meglévő már üzemelő szárny hulladékainak együttes kezelésére, tarolására, külső helyszínen történő kezelésére, valamint a kommunális, klinikai és veszélyes hulladékok hulladékkezelési infrastruktúrának megtervezése, ami kiterjed a hulladékok gyűjtésére, tárolására, illetve kezelésére / ártalmatlanítására.

Konyhai olajfogó berendezésekből kikerülő hulladékok kezelési stratégiája, Hong Kong – A West Kowloon-i Hulladékkezelő állomás, amely a konyhai olajfogókból kikerülő hulladékokat kezeli, kapacitása határán üzemel. Tanulmány készítése a Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából, amely előrejelzi az olajfogó berendezésekből kikerülő hulladékokok mennyiségét a következő 5-15 évre; a víztartalom csökkentésének szempontjából megvizsgálja a használatban lévő olajfogó berendezések kialakításának, illetve a hulladék begyűjtés átalakításának lehetséges módjait, illetve javaslatot tesz a rövid, közép-és hosszú távú kezelési stratégiákra amelyek megoldást nyújthatnak a kapacitásbeli problémákra.

Szerveshulladék feldolgozó üzem létes, II. ütem, megvalósíthatósági tanulmány, Hong Kong - A fejlesztés célja egy olyan üzem létrehozása, amely begyűjti, fogadja, illetve feldolgozza a kereskedelmi és ipari létesítményekben, illetve intézményekben keletkező szerves hulladékokat, ezzel csökkentve a hulladéklerakók terhelését, valamint a lerakókba történő elhelyezés káros környezeti hatásait. A megbízás célja az üzembe érkező szerves anyagok potenciális forrásainak és mennyiségének feltárása, valamint a megfelelő begyűjtési, illetve szállítási módok kidolgozása volt.

Magyarország Fővárosi hulladékgazdálkodási terv – A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv aktualizálása és Kiegészítő Hulladékgazdálkodási Terv készítése a 2009-2010-ig szóló időszakra, valamint egy Stratégiai Környezeti Vizsgálat tematikájának összeállítása. Projektmenedzserként a teljes projekt koordinálása.

Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Program, hulladéklerakók rekultivációs célú felülvizsgálata – A projekt során 50 hulladéklerakó helyszíni ellenőrzésére került sor, melynek célja a hulladéklerakók valódi állapotának rekultivációs tervekkel történő összehasonlítása volt a jelentős eltérések kiküszöbölésére.
A LIFE program, az Európai Bizottság által környezetvédelemre, természetvédelemre és a biológiai sokféleség megőrzésére, valamint klímavédelemre biztosított pénzügyi eszköze. A Bizottság 2014-ben az EU környezetvédelmi céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében egy új típusú, a LIFE pályázatok sikerességét előmozdító lehetőséget biztosított, az ún. LIFE kapacitásépítési pályázatot, amelynek fő célja, hogy a pályázatra jogosult országok több, magasabb színvonalú, illetve újabb fejlesztési területeket is megcélzó projektet valósíthassanak meg.

A 2016 januárjában indult, LIFE kapacitásépítés Magyarországon (LIFE CAP HUN, LIFE14 CAP/HU/000010) célja, hogy hazánk az elkövetkező 3 évben még eredményesebben tudjon részt venni a programban.

Projektmenedzserként felelős:

A hazai pályázók és partnereik segítése tréningekkel, képzésekkel, információs napokkal, külföldi tapasztalatok megosztásával a pályázat előkészítő és annak teljes megvalósításának időtartama alatt;
Pályázati ötletek felmérése, lehetséges pénzügyi források feltérképezése, a partnerek összekapcsolásának elősegítése, az eddig elért pályázati eredmények hasznosításának elősegítése, a rendelkezésre álló információk átadása;
Koordináció a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és Magyar Fejlesztési Központtal, a projektben résztvevő partnerekkel a projekt sikeres lebonyolítása érdekében;
Kapcsolattartás az Európai Bizottság által létrehozott Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynökségével (EASME), melynek feladata az Európai Unió által finanszírozott programok irányítása a kkv-k támogatása, innovációja, a környezetvédelem és az éghajlat-politika területén;
A nemzeti parkok, a civil szervezetek, nonprofit szervezetek megkeresése az esetleges együttműködés és a projektfejlesztési ötletek megvitatására.
Közel-Kelet Infrastrukturális rendszerek szabályozásának nemzetközi összehasonlító elemzése, stratégiai tanácsadás, Szaúdi Arábia – Szaúdi Arábiában jelenleg nem létezik egységesen elfogadott infrastruktúra tervezési szabvány. A Lakhatásért Felelős Minisztérium számára nyújtott tanácsadás célja a nemzetközi infrastrukturális rendszerek vizsgálata és szabályozási rendszerük összehasonlítása volt, melynek segítségével kidolgozható egy lokálisan leginkább alkalmazható, egységes infrastruktúra szabályozási tervezet. A tanulmány magában foglalta az érintett országok kormányzati struktúrájának elemzését, az egyes infrastruktúra-ágazatok, mint közlekedés, energia-, gáz-, víz- és szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetési hálózatok összehasonlító́ elemzését, a megvalósításra vonatkozó ütemterv készítését, valamint az eredmények bemutatását és a döntéshozatali folyamat támogatását.

Ajman 2021 stratégia kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak vizsgálata, Egyesült Arab Emirátusok – A projekt célja olyan jól mérhető teljesítménymutatók kidolgozása, melyek a stratégiában 2021-ig kitűzött célok teljesítésének mérésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Végrehajtó Tanácsnak az elmaradásban lévő mutatók teljesítéséhez szükséges ütemterv kidolgozásában.

Taweelah tengervíz sótalanító üzem, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirátusok – Technikai tanácsadás az Abu Dhabi Vízügyi és Villamosenergia Hatóság számára az új fordított ozmózis alapú sótalanító projekt pályázati eljárásában. A feladatok között szerepelt a technikai specifikációk elkészítése, amely a projekt tulajdonosa és a tervezést, beszerzést és kivitelezést végző vállalkozó közötti előírások (szerződés) részét képezik, valamint támogatás az Energiaügyi Minisztérium által feltett tisztázó kérdések megválaszolásában.

Ázsia Klímafinanszírozási pályázat a Budapesti Vízművek beruházásainak támogatására –Klímafinanszírozási pályázat benyújtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Budapesti Vízművek alábbi projektjeinek támogatására, mellyel a fejlődő országok mitigációs és adaptációs vállalásokat valósíthatnak meg a klímaváltozás elleni fellépés jegyében:

Mobil víztisztító szolgáltatások egy törökországi menekülttábor számára
A srí lankai Labugama és Kalatuwawa települések víztisztítási munkáinak rekonstrukciója az energiahatékonyság növelése érdekében

Umbulan vízellátást célzó köz-és magánszféra közötti partnerség (PPP), Indonézia – A Nemzetközi Pénzügyi Társaságnak (IFC) nyújtott technikai támogatás egy technikailag megvalósítható, környezetileg fenntartható és pénzügyileg megtérülő hosszú távú, tömeges vízellátást szolgáló köz-és magánszféra közötti partnerség kidolgozásában öt állami víziközmű vállalat kiszolgálására Kelet-Jávában.

Ausztrália Cseppfolyósított földgáz projekt környezetvédelmi és társadalmi átvilágítása, Ausztrália - A hitelezőnek nyújtott független környezeti és társadalmi elemzés annak megerősítésére,hogy a projekt megfelel-e a vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) irányelvei, valamint az alkalmazandó helyi és nemzeti törvények és rendeletek követelményeinek. A projekt legfőbb érzékenysége a nagy-korallzátony közvetlen közelsége volt, amely egyedülálló ökológiai közösségei, élőhelyei és fajai az egyik legösszetettebb természetes ökoszisztéma a világon.
Sok éves, ebből 6 év nemzetközi tapasztalattal rendelkezem nagy méretű, összetett projektek tervezésében és nyomon követésében. Projektmenedzserként feladatom volt, hogy a projektek a legmagasabb színvonalon, az adott időkereten és költségvetés keretein belül valósuljanak meg, az erőforrások hatékony megszervezésével, a projektben résztvevő felek elvárásainak szem előtt tartása mellett.

Feladataim között szerepelt:
Költségek tervezése és nyomon követése
Projektcsapat irányítása, beleértve az alvállalkozókat is
Teljesítménymutatók nyomon követése
Projekttervek frissítése az elfogadott változtatások alapján
Tényleges kiadások figyelemmel kísérése a tervezetthez kepést
Projekt előrehaladási jelentések írása