hun language magyar
eng language english
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Referenciáink

Új vállalkozásunk kellő tapasztalatát munkáink mellett, tagjaink személyes referenciái bizonyítják, amelyek alább olvashatóak.

Fencon.hu - Referenciáink
 
2015-2016 SH/4/13 Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban című Svájci Hozzájárulásból támogatott projektmenedzsment ellátása.
Megrendelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2011-2016 "A Pásztó legelő szikes Pannon sztyepp élőhelyének helyreállítása és védelme fenntartható gazdálkodással" című LIFE+ projekt adminisztrációja, pénzügyi irányítása. LIFE10NAT/HU/000018
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2011-2014 A Délkelet Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE) finanszírozásával megvalósuló "A Natura 2000 területek jobb kezelése és megvalósításuk" BE-NATUR projekt irányítása és pénzügyi adminisztrációja. SEE/B/0008/2.3/X
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2010-2014
A 4 millió eurót meghaladó költségvetésű 4 éves, 4 ország 14 szervezete által végzett "A kerecsensólyom védelme észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában" című Európai Unió által támogatott LIFE09 NAT/HU/000384 projekt irányítása.
Megrendelő: : Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Fótó: Prommer Mátyás
 
2013 A HUHN20148 pásztói-legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2011 Oktatás a "Zöld szervezetek külföldi forrásból való pályázati forrásteremtő képességének fejlesztése jobb szakmai programokért" elnevezésű projekt keretében.
NCA-CIV-10-A-0247
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2011 "A Pásztó legelő szikes Pannon sztyepp élőhelyének helyreállítása és védelme fenntartható gazdálkodással" című LIFE+ projektben résztvevő munkatársak képzése.
LIFE10NAT/HU/000018
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2011 "Műszaki-szakmai tanácsadás a Svájci-Magyar Együttműködési Program, illetve a határ menti és transznacionális programok által finanszírozható területek keretén belül" az SH/4/8; SH/4/12; SH/4/13 pályázatok tartalmi, szakmai értékelése.
Megrendelő: ECORYS Magyarország Kft.
2010-2011 Az "Élőhely-rekonstrukciós beruházások a Vértesi Natúrparkban" elnevezésű projekt mérnökfelügyeletének ellátása. KEOP 3.1.2/2F/09-2009-0010
Megrendelő: Pro-Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
2010 "A Pásztó legelő szikes Pannon sztyepp élőhelyének helyreállítása és védelme fenntartható gazdálkodással" című LIFE+ pályázat megírása. LIFE10NAT/HU/000018
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2010 Feeding and Fuelling Europe ONG-ED/2007/136-827/375 projekt adminisztráció, pénzügyi menedzsment és koordinálás, pénzügyi beszámoló készítése, kapcsolattartás és egyeztetés a projekt partnerekkel.
Megrendelő: EU-MTVSZ
2009 LIFE + pályázatok előkészítése és közreműködés az Európai Bizottsággal való szakmai konzultációban.
Megrendelő: KvVM
2009 A KEOP 3.1.2. Élőhely védelem-, és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció keretében benyújtott „Élőhely rekonstrukciós beruházások a vértesi natúrparkban” című pályázati anyaghoz részletes megvalósíthatósági tanulmány összeállítása
Megrendelő: Pro Vértes Közalapítvány
 
2009 A Jaya Koh Ker projekt természetvédelmi klasztere feladatainak megtervezése és irányítása, terepi felmérés, műholdfelvétel kiértékelés, vegetáció térképezés.

Megrendelő: HUNINCOR Ltd.