hun language magyar
eng language english
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fencon.hu - Bene Viktória referenciái
2005
2010 "Restoration and conservation of the Pannonic salt steppes of Pásztó grassland with sustainable management" című LIFE+ pályázat költségvetésének elkészítése. LIFE10 NAT/HU/000018
Megrendelő: NIMFEA Egyesület
2010 Eszközbeszerzési pályázat az Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítványhoz.
Megbízó: egyéni vállalkozó
2006-2009
2011-2014 LIFE10 NAT/HU/000018 „Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” projekt pénzügyi vezetője, 4 partner szervezet éves költségvetésének összeállítása, pénzügyi tanácsadás a partnerek számára, a projekt pénzügyi monitoringja, a projekt pénzügyi jelentéseinek elkészítése
Megrendelő: Nimfea Természetvédelmi Egyesület
2010-2014 LIFE09 NAT/H/000384 „A kerecsensólyom védelme észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában” projekt pénzügyi vezetője, 14 partner szervezet éves költségvetésének összeállítása, pénzügyi tanácsadás a partnerek számára, a projekt pénzügyi monitoringja, a projekt pénzügyi jelentéseinek elkészítése
Megrendelő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
2006-2010
LIFE06NAT/H/000096 „Kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” projekt adminisztrátora, a 16 partner szervezet éves költségvetésének összeállítása, pénzügyi tanácsadás a partnerek számára, a projekt pénzügyi monitoringja, a projekt pénzügyi jelentéssinek elkészítése (Megrendelő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)
fotó: Bagyura János
 
2005 Számviteli programkövető, nemzetközi pályázatok pénzügyi lebonyolítása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazásában:

  - LIFE03 ENV/H/000291 „Integrated (Multi-level inundation) water management system solving flood-protection, nature conservation and rural employment challenges” Integrált többszintű vízgazdálkodás rendszer az árvízvédelem, természetvédelem és a vidéki munkahelyteremtés összehangolására.

  - LIFE04 NAT/HU/000109 „Conservation of Otis tarda in Hungary” – „A Túzok védelme Magyarországon

  - LIFE05 NAT/H/000122 „Conservation of Falco vespertinus in the Pannonian Region” – A Kékvércse védelme a Pannon Régióban